Black Gospel Music

LIVE: Joyous celebration – Sengiyacela mp3 (Video & Lyrics)

LIVE: Joyous celebration – Sengiyacela mp3 (Video & Lyrics)

Download mp3 (Sengiyacela )

Download mp3

Play Video

Play Audio

Joyous celebration Lyrics – Sengiyacela

Kungaba ntoni manje ezongibamba la?
Ngifuna inhliziyo emhlophe ithe qhwa
Ngokuba kungengene ekhaya leliya
Into engcolileyo yona yodwa
Kungaba ntoni manje ezongibamba la?
Ngifuna inhliziyo emhlophe ithe qhwa
Ngokuba kungengene ekhaya leliya
Into engcolileyo yona yodwa

(Kungaba ntoni manje ezongibamba la?
Ngifuna inhliziyo emhlophe ithe qhwa
Ngokuba kungengene ekhaya leliya
Into engcolileyo yona yodwa
Kungaba ntoni manje ezongibamba la?
Ngifuna inhliziyo emhlophe ithe qhwa
Ngokuba kungengene ekhaya leliya
Into engcolileyo yona yodwa)

(Sengiyacela Nkosi ukuba ngiphiwe ke
Amandla engiwadingayo ukuba ngifike le
Ngokuba izilingo zingihaqile ke
Ngiyokuhluleka uma ngingedwa
Sengiyacela Nkosi ukuba ngiphiwe ke
Amandla engiwadingayo ukuba ngifike le
Ngokuba izilingo zingihaqile ke
Ngiyokuhluleka uma ngingedwa
Ngiyokuhluleka uma ngingedwa
Ngiyokuhluleka uma ngingedwa
Ngiyokuhluleka uma ngingedwa
Ngiyokuhluleka uma ngingedwa)

LIVE: Joyous celebration – Sengiyacela mp3 (Video & Lyrics)

Top Joyous Celebration Songs:

Joyous Celebration – Iyo Calvary mp3

Joyous Celebration – Grace & Mercy mp3

Joyous Celebration – Yesu Wena Ungumhlobo mp3

Joyous Celebration – Camagu Ngonyama mp3

Joyous Celebration – Cela mp3

Joyous Celebration – Bengingazi mp3

Joyous Celebration – Nkosi Yami mp3

Joyous Celebration – Baleka mp3

Joyous Celebration – Retlathaba mp3

Joyous Celebration – Ka Mehla mp3

Joyous Celebration – Wongigcina ngci mp3

Joyous Celebration – Ngibambe Ngesandla mp3

Joyous Celebration – Ngibambe Ngesandla mp3

Joyous Celebration – Tshala mp3

Joyous Celebration – Sebenza Ngami mp3

Joyous Celebration – I Can Boldly Say mp3

Joyous Celebration – Unikiwe mp3

Joyous Celebration – Sabela Uyabizwa mp3

Joyous Celebration – My Soul Says Yes mp3

Joyous Celebration – Bonginkosi Ngazo mp3

Joyous Celebration ’14’ – I Was Glad mp3

Joyous Celebration – Ndenzel’ Uncedo Hymn 377 mp3

Joyous Celebration – Unganele mp3

Joyous Celebration – Modimo Ke Lerato mp3

Joyous Celebration – This Love mp3

Joyous Celebration – Greatful mp3

Joyous Celebration – Igama Lakho Lihle mp3

Joyous Celebration – We Won’t Lose Our Praise mp3

Joyous Celebration 21 – Ngena Nawe mp3

Joyous Celebration – Na Ma Ta mp3

Joyous Celebration – Who Am I mp3

Joyous Celebration – Akhonamandla mp3

Joyous celebration – Sengiyacela mp3

Joyous Celebration: Sakhiwe mp3

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button