Benjamin Dube Songs

Benjamin Dube – Baba Wethu mp3 (Video & Lyrics)

Benjamin Dube – Baba Wethu mp3 (Video & Lyrics)

Download mp3 (Baba Wethu)

Download Mp3

Play Video

Play Audio

Baba Wethu Lyrics – Benjamin Dube

Baba wethu osezulwini
Maliphathwe ngobungcwele igama lakho.
Umbuso wakho mawufike.


Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini.
Awusiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla.
Usithethelele izono zethu


Njengoba nathi sibathethelela abasonayo.
Ungasingenisi ekulingweni
Kodwa usisindise kokubi.
Amen.

Benjamin Dube – Baba Wethu mp3 (Video & Lyrics)

Top Downloads – Benjamin Dube Songs

 1. Avumile
 2. Baba Wethu
 3. Do It Lord
 4. He Keeps On Doing
 5. I Need Your Touch
 6. Lomusa Ongaka
 7. Mananjalo
 8. Messiah
 9. Ngiyakuthanda
 10. Oh How I Love Him
 11. Onyami Ye
 12. Sovereign God
 13. Thel’umoya
 14. Walk Upon The Water
 15. Yimi Lapha
 16. Yiwo Lawa Amandla
 17. You Are God Alone
 18. You Love Me

All Benjamin Dube Songs, Albums, Mp3, Top Downloads, Audio, Lyrics

Top Downloads – Joyous Celebration Songs:

Joyous Celebration – Iyo Calvary mp3

Joyous Celebration – Grace & Mercy mp3

Joyous Celebration – Yesu Wena Ungumhlobo mp3

Joyous Celebration – Camagu Ngonyama mp3

Joyous Celebration – Cela mp3

Joyous Celebration – Bengingazi mp3

Joyous Celebration – Nkosi Yami mp3

Joyous Celebration – Baleka mp3

Joyous Celebration – Retlathaba mp3

Joyous Celebration – Ka Mehla mp3

Joyous Celebration – Wongigcina ngci mp3

Joyous Celebration – Ngibambe Ngesandla mp3

Joyous Celebration – Ngibambe Ngesandla mp3

Joyous Celebration – Tshala mp3

Joyous Celebration – Sebenza Ngami mp3

Joyous Celebration – I Can Boldly Say mp3

Joyous Celebration – Unikiwe mp3

Joyous Celebration – Sabela Uyabizwa mp3

Joyous Celebration – My Soul Says Yes mp3

Joyous Celebration – Bonginkosi Ngazo mp3

Joyous Celebration ’14’ – I Was Glad mp3

Joyous Celebration – Ndenzel’ Uncedo Hymn 377 mp3

Joyous Celebration – Unganele mp3

Joyous Celebration – Modimo Ke Lerato mp3

Joyous Celebration – This Love mp3

Joyous Celebration – Greatful mp3

Joyous Celebration – Igama Lakho Lihle mp3

Joyous Celebration – We Won’t Lose Our Praise mp3

Joyous Celebration 21 – Ngena Nawe mp3

Joyous Celebration – Na Ma Ta mp3

Joyous Celebration – Who Am I mp3

Joyous Celebration – Akhonamandla mp3

Joyous celebration – Sengiyacela mp3

Joyous Celebration: Sakhiwe mp3

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button